• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

De CO2-footprint; hoe wordt deze bepaald en hoe kunt u deze verbeteren?

Verduurzamen is een term waar tegenwoordig geen enkel bedrijf meer omheen kan. Duurzaamheid begint een steeds prominentere rol te spelen in onze maatschappij. Ook bij het importeren en exporteren is het van belang om hier aandacht aan te besteden.  

Voor bedrijven wordt dit vormgegeven in de vorm van de zogeheten CO2-footprint. Deze CO2-footprint geeft de impact weer die u als bedrijf op het milieu heeft met de uitstoot die wordt gegenereerd.  

De CO2-footprint wordt bepaald aan de hand van de volgende 3 ‘scopes’: 

Scope 1 (directe emissies) 

Bestaat uit de directe uitstoot die uw bedrijf genereert. Voorbeelden hiervan zijn: de uitstoot van (vracht)auto’s, maar ook de uitstoot door het gasverbruik van gasboilers en warmtekrachtinstallaties.  

Scope 2 (indirecte emissies) 

Hier gaat het om de indirecte uitstoot, bijvoorbeeld als er energie wordt ingekocht. De energie wordt dus buiten het bedrijf fysiek opgewekt, zoals bij een elektriciteitscentrale.  

Scope 3 (overige indirecte emissies) 

In scope 3 wordt alle overige uitstoot verwerkt die wordt opgewekt als gevolg van de bedrijfsvoering. Deze uitstoot wordt dus veroorzaakt door andere partijen. Denk hierbij aan vliegreizen, investeringen of goederentransport.  

Na het in kaart brengen van de drie scopes, kan de gehele CO2-footprint inzichtelijk worden gemaakt.  

Tips voor een duurzamer transport 

Tip 1: reduceer zo veel mogelijk

Om te verduurzamen, is het uiteindelijke doel om de CO2-footprint zo veel mogelijk te reduceren. Om dit doel te bereiken, kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u goederen importeert van maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven. Zorg er daarbij ook voor dat er tijdens het gehele inkoopproces aandacht wordt besteed aan het zo duurzaam mogelijk laten verlopen van het proces. Denk hierbij aan een duurzaam transport voor grondstoffen die u laat leveren bij uw bedrijf. 

Wij verminderen ons brandstofgebruik door het europallet ruilproces administratief te houden, in plaats van fysiek. Door in gesprek te gaan met onze opdrachtgevers, die vervolgens leverancier of klant bewust maakt zelf lokaal te voorzien in het hergebruik van europallets, kunnen wij zowel tijd als brandstof besparen. Bovendien is er meer plaats om producten mee te nemen, wat ook resulteert in minder transport ritten. 

Tip 2: gebruik duurzame transportmiddelen 

Bij het duurzaam exporteren van uw goederen is het bijvoorbeeld van belang dat u ervoor zorgt dat er tijdens het transportproces gebruik gemaakt wordt van duurzame transportmiddelen. Door verschillende zendingen te bundelen, kunnen de kleinere ladingen toch als een grote lading worden getransporteerd naar meerdere bestemmingen in één route. Groupage werkt niet alleen kostenefficiënt voor de kleinere bedrijven, maar zorgt ook voor een efficiënter logistiek proces. Hierdoor besparen wij meer brandstof en wordt de uitstoot van CO2 flink verminderd.  

Tip 3: kijk wat je intern kunt verbeteren

Ook intern kunt u ervoor zorgen dat uw CO2-footprint wordt gereduceerd. Zorg er hierbij voor dat het pand waarin uw bedrijf zich bevindt bijvoorbeeld is voorzien van duurzame energie en verlichting. Denk ook aan het scheiden van afval en of andere mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen binnen uw bedrijf.  

DNA United Forwarders helpt uw graag verder naar duurzamer transport 

Als expeditiekantoor vinden wij het belangrijk om onnodig CO2 verbruik te voorkomen. Daarom bieden wij onze klanten een optimaal logistiek proces wat voordelig is voor uw kostenpost en het milieu (minder kilometers, dus minder kosten en vervuiling). Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.