Distributiehaven - DNA

Certificaten

 • Ervaren expediteur
 • Totaaloplossingen voor transport
 • Persoonlijke benadering
 • Flexibel en betrouwbaar

KIWA

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen is een transparante manier om uw organisatie efficiënter, veiliger, beheersbaar en duurzamer te maken en vooral de weg naar kwaliteitsverbetering te openen.

 1.      Zekerheid voor klanten. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw managementsysteem, proces of product voldoet aan de daarvoor gestelde (internationale) eisen en voorwaarden. Dit houdt ook in dat er minder controles nodig zijn.
 2.     Efficiënte, overzichtelijke organisatie. Dankzij certificatie wordt uw bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar. Het brengt alle aspecten binnen uw organisatie duidelijk in kaart en maakt inzichtelijk op welke onderdelen u in uw bedrijfsvoering kunt verbeteren. Dat overzicht maakt uw organisatie beter beheersbaar. U kunt op managementniveau sturen op verbeteringen.
 3.     Betrokkenheid en efficiëntie van medewerkers. Doordat alle onderdelen van uw werkproces in kaart zijn gebracht, werken uw medewerkers veel efficiënter. Foutenherstel blijft tot een minimum beperkt. Hierdoor hebben zij meer plezier in het werk en zijn ze meer betrokken.
 4.     Vertrouwen bij bevoegd gezag. Met certificatie voorkomt u discussie met het bevoegd gezag of u al dan niet aan de juiste wetten en regels voldoet. Zo kunt u met uw certificaat op hoofdzaken een vergunning krijgen.

AEO

Authorised Economic Operator (AEO)
Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een dergelijk certificaat biedt hen allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de Douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status.

Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening. Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

 • het certificaat Douanevereenvoudigingen

 • het certificaat Veiligheid

 • een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

De mate waarin een bedrijf faciliteiten bij de controle krijgt, is afhankelijk van:

 • het soort certificaat

 • de rol die een bedrijf binnen de logistieke keten vervult

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar ruim 6.000 leden (variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners) de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor van TLN is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 118 medewerkers.

TLN is in 1993 opgericht na een fusie van Wegvervoer CVO (ontstaan uit PCB en KVO) en NOB Wegtransport. Hiermee was de grootste ondernemersorganisatie een feit. Per 1 januari 2011 is TLN samengevoegd met KNV Goederenvervoer (GVN).

SKAL

Het certificaat is een officiële bevestiging dat DNA zich aan alle regels en wetten houdt als het gaat om het opslaan van biologische producten. Elk bedrijf dat iets met biologische producten doet, is verplicht dit certificaat in bezit te hebben. Het wordt alleen uitgegeven door Stichting Skal Biocontrole, die ervoor zorgt dat alles in de biologische sector volgens de regels verloopt.

Dit certificaat toont een bevestiging van onze inspanningen om biologische producten op de meest zorgvuldige en verantwoorde manier op te slaan. Als logistiek dienstverlener zijn we een belangrijke schakel in de biologische productieketen en het SKAL-certificaat toont aan dat we deze rol serieus nemen.

Deze klanten gingen u voor