Privacy - DNA United Forwarders

Privacy Statement

 • Ervaren expediteur
 • Totaaloplossingen voor transport
 • Persoonlijke benadering
 • Flexibel en betrouwbaar

Algemeen  

Hierbij tref je de privacyverklaring van DNA United Forwarders B.V. aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. 

DNA United Forwarders B.V. is gevestigd aan de Hazeldonk 6802, 4836 LK te Breda en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20064895.

DNA United Forwarders B.V.  is per e-mail te bereiken via info@dna.forwarder.net of telefonisch via 076-5964444

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DNA United Forwarders B.V. omgaat met  jouw persoonsgegevens. DNA United Forwarders B.V. hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jouw worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.  

DNA United Forwarders B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. DNA United Forwarders B.V. adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

DNA United Forwarders B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruikt maakt van het contactformulier of chatfunctie, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. DNA verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die DNA United Forwarders B.V. mogelijk van jou verwerkt:        

 • voor- en achternaam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • machtiging directe vertegenwoordiging;
 • kopie ID of paspoort;
 • documentnummer ID of paspoort;
 • foto;
 • interesses, familiesamenstelling;
 • bedrijfsnaam, btw-nummer;
 • betalings-/financiële gegevens;
 • bestelgeschiedenis;
 • gegevens van een contactpersoon uit jouw organisatie;
 • inloggegevens;
 • IP-adres;
 • browsergegevens en -geschiedenis;
 • website-activiteiten zoals tijdstip, klikgedrag, bezochte pagina’s, downloads;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via chat, e-mail of telefonisch contact met DNA óf in het kader van een met DNA aangegane overeenkomst.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden je naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van je bericht  met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website invult, of via chat, e-mail, sociale media of telefoon contact met DNA United Forwarders B.V. opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag en je vraag te kunnen beantwoorden.

Als er geen overeenkomst ontstaat met DNA United Forwarders B.V., dan bewaart DNA United Forwarders B.V. je persoonsgegevens met jou toestemming voor direct marketingdoeleinden. Je mag DNA United Forwarders B.V. natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Bij het aangaan van een overeenkomst met DNA United Forwarders B.V. worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of de onderneming namens wie jij contact met DNA United Forwarders B.V.  onderhoudt. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, machtiging directe vertegenwoordiging, kopie ID of paspoort of gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met  DNA United Forwarders B.V. kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Met jouw toestemming kunnen foto’s worden verwerkt, evenals geboortedatum, persoonlijke interesses of hobby’s. Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van een persoonlijke relatie met jou. Je mag DNA United Forwarders B.V. natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

DNA United Forwarders B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens in verband met je bezoek aan onze website te verwerken. Dit betreffen het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om het websitebezoek en klikgedrag te analyseren voor het optimaliseren van onze website.   

DNA United Forwarders B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken en te analyseren om je beter van dienst te kunnen zijn. Daarvoor worden je NAW-gegevens, e-mails, telefoongesprekken, website-activiteiten zoals bezochte pagina’s, downloads of contactverzoeken verwerkt.

DNA United Forwarders B.V.  verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.  

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door DNA United Forwarders B.V.  zijn ingeschakeld. Dat kan het geval zijn in verband met het uitvoeren van de overeenkomst met jou of voor het uitvoeren van diensten voor DNA United Forwarders B.V. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). DNA United Forwarders B.V. sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. DNA United Forwarders B.V.  blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door DNA United Forwarders B.V.  ingeschakelde verwerkers, gedeeld als DNA United Forwarders B.V.  op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.  

Beveiliging  

DNA United Forwarders B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van DNA United Forwarders B.V. hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het veilig verwerken van deze gegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. DNA United Forwarders B.V.  zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal DNA United Forwarders B.V. de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal DNA United Forwarders B.V., op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als zich een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens betrokken zijn die in het kader van een product of dienstenovereenkomst worden verwerkt, dan zal DNA United Forwarders B.V.  zonder vertraging contact met de opdrachtgever opnemen voor verdere afhandeling. Een en ander overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de verwerkersovereenkomst.   

Cookies

DNA United Forwarders B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan onze website hebt u deze kunnen  accepteren of weigeren. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. DNA United Forwarders B.V. kan dan echter niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website. Meer informatie over deze cookies en welke dit zijn, kunt u nalezen vanaf pagina 6 in dit document.

Noodzakelijke cookies dienen ervoor om de basisfuncties van onze website goed te kunnen gebruiken. Deze cookies helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Door het analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers, kunnen wij onze diensten zo goed mogelijk aanpassen.

Voorkeur cookies onthouden informatie, zoals bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen. Deze kunnen bij een volgend bezoek aan onze website weer  naar onze server teruggestuurd worden. Voor een goede gebruikerservaring is het accepteren van deze cookies gewenst.

Statistische cookies worden door ons geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren.

Marketing cookies worden gebruikt om jou te kunnen voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

Voor het verwijderen van cookies verwijst DNA United Forwarders B.V.  je door naar de instellingen van je browser.  

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van DNA United Forwarders B.V. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. DNA United Forwarders B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. DNA United Forwarders B.V. raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website. 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met DNA United Forwarders B.V.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via privacy@dna.forwarder.net

DNA United Forwarders B.V.  zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal DNA United Forwarders B.V. , bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage
Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling
Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering
Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met DNA United Forwarders B.V. niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.   

beperking of beëindiging van de verwerking
Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door DNA United Forwarders B.V. worden verwerkt.

geen profilering
DNA United Forwarders B.V. gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten 
Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door DNA United Forwarders B.V., dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar privacy@dna.forwarders.net.
DNA United Forwarders B.V. zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee DNA United Forwarders B.V.  persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt DNA United Forwarders B.V.  dit per omgaande te melden via privacy@dna.forwarder.net.
DNA United Forwarders B.V. zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

In onderstaand overzicht kan je meer informatie vinden met betrekking tot cookies die door DNA United Forwarders B.V. of derde partijen worden gebruikt.

NOODZAKELIJKE COOKIES      
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn
_cf_bm hubspot.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Hierdoor is het mogelijk om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken 1 dag
_GRECAPTCHA google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Hierdoor is het mogelijk om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken 179 dagen
rc::a google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Hierdoor is het mogelijk om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken hardnekking
rc::b google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Hierdoor is het mogelijk om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken sessie
rc:c google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Hierdoor is het mogelijk om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken sessie
       
VOORKEUR COOKIES      
lang ads.linkedin.com Onthoudt de voorkeurstaal zoals deze door de bezoeker is ingesteld sessie
       
STATISTISCHE COOKIES      
_hssc forwarder.net Controleert of de cookie data in de browser van de websitebezoeker geupdated moet worden 1 dag
_hssrc forwarder.net Onthoudt de browserinstellingen voor een volgend websitebezoek sessie
_hstc forwarder.net Registreert een uniek ID welke de website toestaat gegevens te verzamelen over het websitegedrag door de websitebezoeker 1 jaar
_ga forwarder.net Registreert een uniek ID welke de website toestaat gegevens te verzamelen over het websitegedrag door de websitebezoeker 2 jaar
_ga_# forwarder.net Wordt door Google Analytics gebruikt om data te verzamelen over het aantal keer dat een bezoeker de website bezoekt 2 jaar
_gat forwarder.net Wordt door google Analytics gebruikt om snelheidsverzoeken te beperken 1 dag
_gid forwarder.net Registreert een uniek ID welke de website toestaat gegevens te verzamelen over het websitegedrag door de websitebezoeker 1 dag
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Wordt gebruikt voor datasynchronisatie met derde partijen voor analyses 29 dagen
collect google-analytics.com Verzend data naar Google over de device en gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker met betrekking tot device en koopgedrag sessie
hubspotutk forwarder.net Registreert een unieke ID waardoor de website toestaat dat data wordt verzameld over het website gedrag van de bezoeker voor statistische doeleinden 1 jaar
       
MARKETING COOKIES      
_ptq.gif hubspot.com Verstuurt informatie over de device en het websitegedrag van de bezoeker naar het marketingplatform Hubspot. sessie
_fbp forwarder.net Wordt gebruikt door Facebook voor het doen van realtime aanbiedingen door derde partijen 3 maanden
ads/ga-audiences Google.com Wordt door Google Adwords gebruikt om bezoekers die potentiële klanten kunnen zijn, opnieuw te interesseren op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites sessie
bcookie linkedin.com Wordt gebruikt door LinkedIn voor het volgen van de bezoeker in het gebruik van ingebouwde services 2 jaar
embed/v3/counters.gif forms.hsforms.com               Verzamelt informatie over voorkeuren en interactie. Deze data wordt door website eigenaren gebruikt voor promotionele doeleinden sessie
embed/v3/counters.gif perf.hsforms.com Verzamelt informatie over voorkeuren en interactie. Deze data wordt door website eigenaren gebruikt voor promotionele doeleinden sessie
lang linkedin.com Wordt geplaatst als in een webpagina een ‘follow us’ paneel is ingebouwd 1 dag
lidc linkedin.com Wordt geplaatst om het gebruik van ingebouwde services te volgen 1 dag
tr facebook.com Wordt gebruikt door Facebook voor het doen van realtime aanbiedingen door derde partijen sessie
UserMatchHistory linkedin.com Wordt gebruikt door LinkedIn voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen door derde partijen 29 dagen