• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Beperkte aansprakelijkheid tijdens het transport over de weg

Tijdens het vervoeren van goederen kan het wel eens gebeuren dat er schade ontstaat aan de goederen. Dat is erg vervelend maar het is belangrijk om te weten hoe het zit met de aansprakelijkheid. Moet de vervoerder hiervoor opdraaien of zit er ook een risico aan voor de opdrachtgever? Wij lichten het toe in de blog.

Schade tijdens het vervoer

Als er tijdens het vervoer van goederen schade ontstaat, is de vervoerder daar in het begin aansprakelijk voor. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximumbedrag per kilo, behalve bij opzet natuurlijk. Bij opzet is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk.

Bij een kostbare lading aan goederen kan het zijn dat de opdrachtgever voor een deel van de schade moet opdraaien.

Welke vervoerscondities zijn er?

De transporteurs van goederen zijn dus maar beperkt aansprakelijk voor de schade aan goederen tijdens het vervoeren. Deze regelgeving staat genoteerd in de vervoerscondities. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal transport. Dit zijn de AVC en CMR.

De AVC geldt voor het vervoer binnen Nederland waarbij de landgrens niet overschreden wordt. De CMR geldt voor grensoverschrijdend vervoer.

Vervoer binnen de Nederlandse landgrens (AVC)

De algemene vervoerscondities 2002 (AVC) zijn de algemene voorwaarden voor overeenkomsten van goederenvervoer over de weg binnen Nederland. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders gebruikt. Ze zijn pas van toepassing wanneer beide partijen dit overeenkomen.

Wat betreft de beperkte aansprakelijkheid bij schade ligt het limiet op €3,40 per kilogram. Echter is de vervoerder bij vertraging aansprakelijk tot het maximum van de vrachtprijs.

Ook zijn er gebeurtenissen wanneer de vervoerder niet aansprakelijk is:

  • Bij vervoer met een onoverdekt voertuig, wel moet dit overeengekomen zijn.
  • Als de producten niet goed of niet volledig verpakt geweest zijn.
  • Bij behandeling, lading, lossing of stuwing door de opdrachtgever zelf.
  • Bij schade door de aard van zaken zelf.
  • Bij hitte, kou, temperatuurverschillen of luchtvochtigheid, tenzij er een speciaal uitgerust voertuig is gebruikt.
  • Bij het vervoer van levende dieren.

Grensoverschrijdend vervoer (CMR)

In de CMR zijn de aansprakelijkheidsregels bij verlies, beschadiging of vertraging van de goederen tijdens het vervoer over de grens. De regels gelden ook bij een binnenlands transport wat onderdeel is van een internationaal transport. Deze regelgeving is een dwingend recht en om die reden mag er niet van worden afgeweken.

De aansprakelijkheid van de vervoerder gaat in vanaf het moment dat hij de goederen in ontvangst neem tot het moment dat hij deze aflevert. Op deze aansprakelijkheid zit een limiet tot €10,33 per kilo. Naast deze aansprakelijkheid is de vervoerder ook nog aansprakelijk voor kosten zoals vracht en/of douanerechten. Deze vergoeding is gelijk aan maximaal de vrachtprijs. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.