• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Brexit wijzigingen 2022

M.i.v. 01-01-2021 heeft u te maken gekregen met de (fase 1) Brexit. Groot-Brittannië valt niet langer onder de EU en dat brengt voor u als importeur of exporteur wijzigingen met zich mee als het gaat om importeren of exporteren naar betreffend land.

Inmiddels zijn we met de verschillende procedures vertrouwd geraakt, echter per 01-01-2022 zijn er wederom wijzigingen (fase 2).  Vanaf dat moment is het uitstellen van een invoeraangifte in Groot-Brittannië niet meer mogelijk.  Een invoeraangifte moet volledig zijn, voordat het schip de Britse haven bereikt. 

Dit betekent dat u voor vertrek uw douane afwikkelingen goed en volledig moet hebben voorbereid. Zoals u weet, proberen wij u daar zo veel mogelijk bij te assisteren. Uw taak is uiteraard hier verantwoordelijk mee om te gaan. 

Continue veranderingen in de wettelijke regelgeving in Groot Brittannië zijn lastig. In Nederland vallen wij onder de Europese douane unie en daar verandert feitelijk niets. Onderstaande informatie richt zich dus op het exporteren naar Groot Brittannië en is informatie omtrent de wijzigingen die plaats hebben gevonden m.i.v. 01-01-2022:

Middels onze eerste flyer willen wij u wat nader informeren over de meest (door producenten,

vervoerders en rederijen) gehanteerde methode om uw goederen zo efficiënt mogelijk vanaf
het laadadres tot geleverd ontvanger te laten verlopen.

Pre-lodgment model:

De douane aangifte wordt gedaan voordat de goederen in NL/EU aan boord gaan. Wat verwachten wij van u als exporteur:

Paklijsten, facturen (deze incl. uw REX-nr. / HS Codes etc), uitvoeraangifte, dienen volledig en duidelijk te zijn en tijdig door u gedeeld te worden met de Britse importeur. Het is van groot belang dat u als eigenaar van de goederen de juiste en volledige HS-codes weergeeft op de benodigde documenten. De importeur (of zijn broker / douane agent) kan deze aangifte vooraf doen in het Britse douanesysteem. U krijgt / vraagt om een bevestiging. Dit heet een C-88 formulier en stuurt u naar DNA.

Deze documenten hebben wij nodig wanneer u een boeking bij ons plaatst. Dit deelt u met ons en wordt daarna (door ons) gedeeld met de betreffende vervoerder. Onze vervoerder moet dan tijdig de Britse invoeraangifte (GMR nummer) en de Nederlandse uitvoeraangifte (MRN Nummer) koppelen aan het kenteken van zijn/haar trailer in systemen zoals Destinate, Portbase, GVMS.  

Tenzij de Britse douane een controle wil uitvoeren in de haven of een door de douane aangewezen locatie landinwaarts (Inland Border Facility), mogen de goederen vanaf dat moment direct door naar de ontvanger. 

Opmerking: dit model wordt veelal gebruikt bij begeleid vervoer. Wij streven naar dit model omdat wij meerdere zendingen voor meerdere opdrachtgevers vervoeren (samen lading).

Informatie:

Inmiddels heeft DNA United agenten in Groot Brittannië (Bradford, West Bromwich en Dagenham) en kunnen onze mensen uw Britse ontvangers assisteren.

Ook bij calamiteiten heeft DNA United inmiddels oplossingen voorbereid. In dat geval kunnen wij gebruik maken van diverse ETSF / ERTS-depots (Birmingham, Manchester, Heathrow) echter is dit puur als laatste vangnet bedoeld en zullen we u in een volgende blog hierover verder informeren.

Slotconclusie: 

 Zorg dat u goed bent voorbereid qua benodigde documenten, broker(s), Incoterms, en de wijze waarop u wenst te transporteren teneinde onnodige en bovenal kostbare tijd te verliezen die wij, samen met u, middels dit schrijven hopen te voorkomen. Zakendoen met Groot-Brittannië is vooral leuk om te doen, kost wat extra aandacht, maar verloopt probleemloos met de juiste begeleiding vooraf. Onderstaande link kan u mogelijk wat verder op weg helpen.

At the UK border - Get Ready for Brexit

Vragen / opmerkingen:

Heeft u n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen/ opmerkingen of wenst u meer begeleiding bij het exporteren naar Groot-Brittannië, aarzel niet en neem contact met ons op.