• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Het belang van de ISO 9001 certificering

Als bedrijf wilt u er natuurlijk voor zorgen dat u altijd de beste service aan uw klanten kunt bieden. Uw klanten staan centraal en hiervoor is het belangrijk dat uw bedrijfsprocessen altijd optimaal ingezet zijn. De internationale certificering ISO 9001 is hiervoor een uitstekend hulpmiddel, met een eisen kader voor het kwaliteitsmanagementsysteem van uw bedrijf.

Deze certificering is geschikt voor elke organisatie, ongeacht grootte of branche. Het staat voor het continu verbeteren van uw processen om zo uw prestaties te verbeteren. Met als doel een hogere klanttevredenheid.

Wat houdt de ISO 9001 certificering in?

ISO 9001 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van uw bedrijf. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een systeem dat helpt om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van uw gehele bedrijfsvoering te waarborgen en deze in een proces continu te verbeteren.

ISO 9001 staat voor het continue ontwikkelen en verbeteren van de doeltreffendheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel hiervan is om de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van uw klanten en andere belanghebbenden.

Met deze wereldwijde certificering toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de eisen van uw opdrachtgevers en/of toezichthouders en verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst.

Waarom is het voor een bedrijf belangrijk om te voldoen aan de eisen van ISO 9001?

Een goed onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem wat gericht is op het waarborgen van de klanttevredenheid, vormt de basis voor het behalen van een ISO 9001 certificering. Deze norm is de internationale erkenning voor kwaliteitsmanagement. Hiermee kunt u naar buiten treden dat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf. Uw bedrijf staat voor betrouwbare processen die leveren wat de klant verwacht en continu bezig bent met het verbeteren hiervan.

De ISO 9001 certificering brengt hiernaast ook nog verschillende voordelen met zich mee. Omdat u natuurlijk constant bezig bent met het verbeteren van uw interne processen gaat uw bedrijf steeds beter lopen. Hierdoor trek je nieuwe klanten aan wat uiteindelijk zorgt voor een hogere omzet. Omdat de processen steeds meer geoptimaliseerd worden ga je efficiënter werken wat weer tijd en geld scheelt. En natuurlijk verhoogt u uiteindelijk uw klanttevredenheid wat zorgt voor meer loyale klanten.

Wat zijn de eisen van de ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 norm bestaat uit tien hoofdstukken, waarbij de eerste drie hoofdstukken gericht zijn op algemene zaken zoals de inleiding en definities. Hoofdstuk vier tot en met tien richten zich op de specifieke eisen van de ISO 9001 norm en bevatten per hoofdstuk de volgende inhoud:

Hoofdstuk 4: Context

Dit hoofdstuk gaat over de context van het bedrijf, voornamelijk op strategisch vlak. In dit hoofdstuk worden onder andere de belangen van alle stakeholders in kaart gebracht en worden actuele zaken rondom het bedrijf omschreven.

Hoofdstuk 5: Leiderschap

Hoofdstuk vijf gaat in op de betrokkenheid van de directie en hoe het belang van het kwaliteitsmanagementsysteem intern wordt gecommuniceerd. Ook wordt hier het beleid vermeld en hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 6: Planning

Hoofdstuk zes draait om de planning. In dit hoofdstuk zal het bedrijf kwaliteitsdoelstellingen moeten opstellen, inclusief een planning over hoe deze doelstellingen bereikt dienen te worden.

Hoofdstuk 7: Middelen

 In hoofdstuk zeven van de ISO 9001 norm wordt vastgesteld hoe de middelen van het bedrijf worden ingezet en verdeeld. Hier moeten personen voor worden aangewezen en ook moet er aangetoond worden dat het bedrijf over de juiste competenties beschikt om alle bedrijfsprocessen uit te voeren.

Hoofdstuk 8: Uitvoering

In hoofdstuk acht wordt de operationele planning en de beheersing hiervan beschreven. Hierin worden onder andere de primaire processen beschreven waarin de operationele activiteiten van de organisatie in zijn vastgelegd. 

Hoofdstuk 9: Monitoring, meting, analyse en evaluatie

In hoofdstuk negen staat onder andere de klanttevredenheid centraal. Dit kan bijvoorbeeld in kaart worden gebracht middels een klanttevredenheid onderzoek. Daarnaast wordt door meten en monitoren de effectiviteit van het managementsysteem inzichtelijk gemaakt, dit vindt plaats door middel van het uitvoeren van interne audits en het houden van een directiebeoordeling. 

Hoofdstuk 10: Verbetering

Het laatste hoofdstuk van de ISO 9001 norm staat in het teken van continu verbeteren. Hierbij moet aangetoond worden dat er kansen en behoeften zijn binnen het bedrijf om verbetering in de toekomst te realiseren.

DNA United Forwarders beschikt over een ISO 9001 certificering

Bij DNA United Forwarders streven wij altijd naar de beste dienstverlening voor onze klanten. We streven er met oog op de ISO 9001 norm dan uiteraard ook naar om te voldoen aan de eisen van onze klanten en medebelanghebbenden. Dit bewijzen middels onze net vernieuwde ISO 9001 certificering.