• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

In 5 stappen logistieke processen verbeteren

Een logistiek proces is het totaal aan activiteiten die nodig zijn binnen een goederenstroom. Denk hierbij aan de planning, organisatie, besturing en uitvoering binnen de logistieke ketting. Het is dus belangrijk om het logistieke proces soepel te laten verlopen en optimaal in te richten.

Een logistiek manager is verantwoordelijk voor dit proces en heeft te maken met verschillende stakeholders. Deze betrokken personen kunnen zowel intern als extern zijn en zijn verspreid over verschillende afdelingen. Dit maakt het proces meteen al een stuk ingewikkelder. Denk hierbij aan de afdelingen inkoop, sales, marketing en IT.

Zijn de logistieke processen nog niet op orde? Wij geven 5 tips hoe u in een aantal stappen de processen kunt verbeteren.

 

Stap 1. Data gedreven

Beschikbare data geven vaak een mooie basis voor gedegen beslissingen en aanpassingen. De systemen die worden gebruikt hebben vaak een berg aan data beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor analyses. Alle handelingen zijn terug te halen en kunnen kritisch bekeken worden.

Deze stap zal overigens niet eenmalig zijn. Het blijft belangrijk om data in de gaten te houden. Zaken veranderen en dit kan impact hebben op de cijfers en dus weer nieuwe uitdagingen en/of kansen meebrengen.

 

Stap 2. Input vanuit stakeholders

Kennis benutten van mensen die dagelijks bezig zijn met de uitvoering is een belangrijk onderdeel bij het verbeteren van logistieke processen. Knelpunten op de werkvloer zijn vaak al duidelijk. Het is dus belangrijk om het gesprek aan te gaan met de personen die hier informatie over hebben.

Naast het gesprek aangaan is het voor structurele optimalisatie belangrijk om een werkcultuur te creëren en de juiste middelen faciliteren om ideeën en input te blijven vergaren van stakeholders. Naast de verbeteringen binnen het proces, voelen medewerkers zich ook nog eens gehoord. En een hoge tevredenheid zorgt voor werknemers die harder werken.

 

Stap 3. Planmatig werken

Met alle input vanuit de data en stakeholders is het van belang deze informatie te combineren en te vertalen naar een plan. Het willekeurig aanpassen van processen werkt niet efficiënt en kan zelfs een negatief effect hebben.

De knelpunten moeten opgelost worden en kansen moeten benut worden. Dit kan invloed hebben op elkaar. En natuurlijk is het hierbij belangrijk om juiste prioriteiten te stellen. Dit is een combinatie van resultaat en medewerkerstevredenheid.

 

Stap 4. Investeer in leiders

Logistieke verbeteringen zullen voor een groot deel opgepakt moeten worden door de medewerkers op de werkvloer. Om dit goed te laten verlopen zijn goede teamleiders essentieel. Door een juiste begeleiding, opleiding en trainingen geef je teamleiders handvaten om in te zetten.

Naast kennis en kunde is inspiratie ook erg belangrijk. Hoe werken andere bedrijven? Is dat één op één over te nemen of zijn er onderdelen die gebruikt kunnen worden? Zo komen nieuwe ideeën tot stand die ook de nodige impact op procesverbetering kunnen hebben.

 

Stap 5. Doelen

Bij het verbeteren van logistieke processen is het belangrijk om doelen op te stellen. Een aantal hoofddoelen waar iedereen voor werkt, maar ook voor specifieke schakels binnen het proces.

Bij logistiek is een maximale klanttevredenheid en kostenbeperking het hoofddoel. En daar dragen alle schakels aan bij. Per schakel is het belangrijk om te definiëren wat de doelstellingen zijn voor een soepel en kostenbesparend proces. Dit geeft niet alleen sturing, maar ook de aandacht die belangrijk is voor medewerkerstevredenheid.

 

Aan de slag met logistieke processen verbeteren

Bij DNA United Forwarders hebben we enorm veel kennis en ervaring op het gebied van logistieke processen. Het verbeteren van dit proces is een uitdaging die deskundig wordt opgepakt. Wanneer u extra begeleiding nodig heeft bij dit verbetertraject voor uw organisatie kunt u DNA United Forwarders hiervoor inschakelen. Er wordt altijd gekeken naar maatwerk en de werkzaamheden worden hier volledig op aangepast.