• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Waarom is de ISO 22000 certificering belangrijk bij transport?

De ISO 22000 is de vervanging van de HACCP-richtlijnen (Hazard Analysis and Critical Control Points) en de ISO 9001 managementprincipes. Er wordt dus zowel naar de voedselveiligheid als naar bedrijfskundige processen en structuren gekeken. Deze internationaal erkende norm is voor organisaties die opereren binnen de keten van voedsel, maar hier geen handelingen mee verrichten. Op het moment dat voedsel getransporteerd moet worden is het dus belangrijk dat de voedselveiligheid gewaarborgd wordt. Bij ISO 22000 gecertificeerde bedrijven heeft u deze zekerheid en voldoet u aan de strenge wet- en regelgeving.

De 5 belangrijkste ISO 22000 eisen

1. Contextanalyse

Tijdens de contextanalyse wordt er in kaart gebracht wat er allemaal met en rondom een organisatie gebeurt die in aanmerking wil komen voor de ISO 22000 certificering. De keten wordt inzichtelijk en ook het belang van de organisatie wordt hierin uitgelicht.

2. Managementsysteem

De contextanalyse vormt de basis voor het borgen van procedures in een managementsysteem. Denk hierbij aan procedures zoals, documentbeheersing, interne en externe communicatie, traceerbaarheid, interne trainingen, recallprocedure en noodscenarioprocedure.

3. Basisvoorwaardenprogramma en gevarenanalyse

Het in kaart brengen van de voedselveiligheid risico’s moet volgens de ISO 22000 gebeuren. Te beginnen met de inventarisatie van alle potentiële gevaren en het bepalen van de maatregelen om het gevaar te beheersen. Vervolgens worden de grenzen per beheerspunt bepaalt, bewaking vastgelegd en corrigerende acties afgesproken. Alle bepalingen worden gedocumenteerd en vastgelegd en met periodieke controles wordt gekeken of de aanpak effectief is. Een belangrijke vereiste van ISO 22000 is een passend basisvoorwaardenprogramma (PRP’s). Dit zijn basisvoorwaarden en activiteiten die nodig zijn binnen de organisatie en in de voedselketen om voedselveiligheid te handhaven.

4. Management

Bij de ISO 22000 is aantoonbare managementbetrokkenheid van belang. Deze betrokkenheid wordt aantoonbaar gemaakt in de vorm van het opstellen van de contextanalyse, uitvoeren van de risico analyse, directieverklaring, doelstellingen, een beleid en ieder jaar een managementbeoordeling.

5. Teamleider Voedselveiligheid

Binnen een organisatie moet er een teamleider voedselveiligheid aangewezen worden. De persoon dient deel uit te maken van het managementteam en het team voedselveiligheid. De verantwoordelijkheden van deze teamleider zijn onder andere het onderhouden van het managementsysteem, uitvoeren en opvolging van audits, bewustzijn creëren en continu verbeteren.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid

De ISO 22000 is omvangrijk en dekt iedere productiefase, waaronder ook transport en opslag, welke onlosmakelijk zijn verbonden met voedselveiligheid. Op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van meerdere organisaties binnen uw voedselproductieketen is het belangrijk om te allen tijde te voldoen aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Om de veiligheid voor de gezondheid van de consument te garanderen is het belangrijk dat deze organisaties conform ISO 22000 werken.

Op het moment dat een organisatie ISO 22000 gecertificeerd is heeft u bewijs dat deze organisatie voldoet aan de eisen. Zo creëert u meer grip en controle op de voedselveiligheid en laat u zien dat u voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

DNA United Forwarders is ISO 22000 gecertificeerd

Bij DNA United Forwarders staat voedselveiligheid en kwaliteit voorop en willen wij zekerheid bieden aan onze klanten. Het ISO 22000 certificaat is de internationale standaard voor bedrijven binnen de keten van de voedingsindustrie. Als transportbedrijf spelen wij hierin een belangrijke en cruciale rol en garanderen kwaliteitszekerheid. Dit bewijzen we middels onze ISO 22000 certificering.