• Ervaren expediteur
 • Totaaloplossingen voor transport
 • Persoonlijke benadering
 • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Verbod ijzer- en staalproducten (Rusland)

EU-verbod tot invoeren of aankopen van ijzer- en staalproducten welke zijn bewerkt met ijzer- en staal inputs van oorsprong Rusland.

Het sanctiepakket tegen Rusland is vanaf 30 september 2023 uitgebreid met invoerbeperkingen voor ijzer- en staalproducten uit derde landen. Vanaf deze datum is het verboden zijn om de betrokken ijzer- en staalproducten direct of indirect in de Unie in te voeren of aan te kopen indien zij in een derde land zijn bewerkt met ijzer- en staalinputs van oorsprong uit Rusland.

Controle op het gebruik van de certificaatcode Y824.

Indien de ingevoerde ijzer- en staalproducten geen Russische staalproducten bevatten dient de certificaatcode Y824 te worden opgenomen in het vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart de importeur dat zijn goederen voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat hij over de nodige bewijsstukken beschikt. 

De importeur is verantwoordelijk voor de informatie die bij de douaneautoriteiten wordt ingediend als bewijs van het land van oorsprong van de gebruikte ijzer- en staalproducten. Douanecontroles kunnen plaatsvinden bij invoer of achteraf. De importeurs moeten altijd het bewijsmateriaal kunnen voorleggen.

Om de uitvoering van het verbod te garanderen, legt artikel 3 octies, lid 1, onder d), van de embargoverordening (Verordening (EU) nr. 833/2014) aan importeurs in de EU de verplichting op om bewijsmateriaal te verstrekken over het land van oorsprong van de ijzer- en staalinputs die in een derde land worden gebruikt voor de verwerking van de ijzer- en staalproducten om daarna in de Unie te worden ingevoerd. Dit bewijs moet kunnen worden voorgelegd, naargelang het geval, bij invoer of achteraf wanneer de douane dit vereist.

Mill Test Certificate

In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op de zogenaamde Mill Test Certificates (MTC). Deze kunnen worden voorgelegd in de volgende gevallen:

a) In het geval van halffabricaten:
Een Mill Test Certificate met:

 • Daarin de naam van de fabriek waar de productie plaatsvindt;
 • De naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan) samen met de classificatie op onderverdelingniveau (zescijferige code) van het product.

b) Voor eindproducten:
Eén of meerdere Mill Test Certificates (als niet alle relevante informatie in één MTC kan worden samengevat), voor:

 • Het vaststellen van de naam van het land en de naam van de inrichting die overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan) samen met de classificatie op het niveau van onderverdelingen (zescijferige code); en
 • De naam van het land en de naam van de inrichting waar de volgende bewerkingen worden uitgevoerd, voor zover relevant:
  - Warmwalsen
  - Koudwalsen
  - Metallisch bekleden door warm onderdompelen
  - Elektrolytische metaalbekleding
  - Organische bekleding
  - Lassen
  - Doordringen/extruderen
  - Trekken/Pilgeren
  - ERW/SAW/HFI/Laserlassen

Overig

Hoewel de Mill Test Certificates, indien zij voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, kunnen worden beschouwd als voldoende bewijs, kunnen deze niet altijd worden voorgelegd of bevatten zij niet steeds de gevraagde informatie. De oorsprong van de staal- en ijzerinputs mag dus ook met andere middelen worden vastgesteld, waaronder:

 • Facturen,
 • Leveringsbonnen,
 • Kwaliteitscertificaten,
 • Leveranciersverklaringen voor de lange termijn,
 • Kostenberekenings- en productiedocumenten,
 • Douanedocumenten van het land van uitvoer,
 • Handelscorrespondentie,
 • Productiebeschrijvingen,
 • Uitsluitingsclausules in verkoopcontracten, of
 • Verklaringen van de fabrikant indien deze rechtstreeks verwijzen naar de betrokken zending (geen algemene verklaringen).

Opgelet

Een certificaat van niet-preferentiële oorsprong (CoO) wordt vooralsnog niet aanvaard als bewijsmiddel.

De douaneautoriteiten kunnen in geval van gegronde twijfel aanvullend bewijs eisen, zoals aanvullende afzonderlijke testcertificaten voor de verschillende bewerkingsfasen die het product heeft ondergaan. Importeurs kunnen MTC’s aanvullen met de hierboven vermelde bewijsmiddelen en vice versa. Alle bewijsstukken moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Hoe vollediger de informatie op het door de importeur gebruikte bewijsmateriaal is, hoe gemakkelijker de douane zich ervan kan overtuigen dat de inputs van niet-Russische oorsprong zijn.