• Ervaren expediteur
  • Totaaloplossingen voor transport
  • Persoonlijke benadering
  • Flexibel en betrouwbaar

Nieuwsbericht

blog

Waarom verschillende dieseltoeslagen in het Europees wegvervoer?

Breda, 05-05-2022. In het eerste kwartaal van dit jaar is geconstateerd dat indexeringen aan het einde van het jaar niet de spreekwoordelijke 'lading dekken'. Inmiddels heeft de transportsector meer dan een kwart van hun boekjaar erop zitten. Een tumultueus begin van het jaar. In grote mate werd onvoorspelbaarheid het sleutelwoord.

Door diverse invloeden werd de logistieke sector in de afgelopen jaren geconfronteerd met het uitgangspunt: het moet goedkoper en sneller. De 24-uurs economie heeft daar een grote invloed op gehad.

De laatste ontwikkelingen, de inval in Oekraïne, een energiecrisis, inflatie en een stijgende rente. Een onvoorspelbare situatie in tijden waarin overheden en bedrijven willen investeren in verduurzaming van hun economie.

Logistiek is dienstverlening, maar ook daar is het algemene beeld aan het veranderen. Daar waar Nederland 30 jaar geleden 'King of the Road' was, is dit al lang niet meer het geval. De sector heeft een grote verandering ondergaan en meer dan ooit speelt vraag en aanbod een belangrijke rol. Dit maakt kostenbeheersing voor opdrachtgevers en voor de sector onmogelijk. Daarnaast zien we dat initiatieven voor verduurzaming worden afgebouwd.

Voorbeeld:

DNA Amazon Diesel
Bron:
www.nu.nl

In het Europees wegvervoer wordt voornamelijk gewerkt met vaste tarieven. Vaste tarieven worden uiteraard gebruikt voor vaste kostencomponenten. Echter zien we de oorspronkelijke vaste kostencomponenten meer en meer variabel worden. Het prijspeil met betrekking tot personeelskosten varieert door de chauffeurstekorten en buitenlandse invloeden op de personeelsmarkt. Alle eerder genoemde oorzaken (maar ook de Brexit) hebben ook een duidelijk bijdrage geleverd aan vermindering van de transportcapaciteit. Dit komt de kostprijs voor wegtransport niet ten goede.

Energiekosten (op dit moment veelal diesel) zijn met zekerheid een variabele kostencomponent. Gemiddeld maakt de dieseltoeslag voor transportbedrijven 25% van de kostprijs-kilometer uit. Dit is niet voor elk individueel transport het geval. Een transport over een korte afstand wordt berekend op basis van uren in plaats van de afstand. We praten dus over een gemiddelde, zoals de gemiddelde personeelskosten 50% van de kostprijs uitmaken.

In de afgelopen 20 jaar heeft de transportsector gekozen om de variabele dieselkosten middels een dieseltoeslag apart te verrekenen aan haar opdrachtgevers. Hiermee haalt de sector de grootste variabele kostencomponent uit het vaste tarief. Men kan op deze wijze een betere inschatting maken van de aan een opdracht gebonden kosten.

Voor de bepaling van deze dieseltoeslag neemt elke individuele transporteur een startmoment en per aantal eurocenten stijging of daling vindt er een verandering plaats van een procent. Het is dus afhankelijk van de basisprijs wat een logistiek dienstverlener hanteert om tot een dieseltoeslag te komen. Het verschil in dieseltoeslagen tussen verschillende logistieke aanbieders in het wegtransport heeft dus te maken met de leeftijd van de logistiek dienstverlener.

Wanneer een logistiek dienstverlener langer bestaat, zie je vaak dat de vaste kosten lager zijn tegen een hogere dieseltoeslag. Uiteraard zijn er ook bedrijven die tussentijds een dieseltoeslag herwaarderen naar een latere datum (en dus een ander prijspeil) en werken dan met meerdere dieseltoeslagen tegen variërende vaste transporttarieven.

Wat de toekomst doet, is kijken in een glazen bol. Niet alleen voor de logistieke sector geeft dit geen glashelder beeld. Als we onze doelen als verduurzaming, klimaat en kostenbeheersing willen behalen, dan zullen opdrachtgevers en logistiek dienstverleners in gesprek moeten blijven.